Veda a výskum

Moja práca je spojená aj s vedeckou a výskumnou činnosťou vo vývinovej, športovej a pracovnej psychológii. Venujem sa viacerým oblastiam, ktoré sa viažu k témam ako sú vzťahová väzba, perfekcionizmus, iracionálne presvedčenia, pohyb a terapia, emočná anatómia a pracovná motivácia, vzdelávanie a rozvoj v zamestnaní.


Vedecký výskum

V súčasnosti sa v oblasti vedeckej činnosti venujem potvrdeniu pozitívneho vplyvu koučingu s pohybovou terapiou s využitím hudby ako prostriedku rozvoja teórie emočnej anatómie v praxi, jej využitiu u obéznych klientov a osôb s poruchami príjmu potravy, či v pracovnej psychológii ako hodnotiaci a zároveň rozvojový nástroj (v procese výskumu). 

Ďalšou oblasťou výskumu, na ktorú sa sústredím, sú trendy a vývoj trhu práce v kontexte psychologických fenoménov, vzdelávania a riadenia. Výrazne sa zaujímam na témy súvisiace s diskrimináciou, kognitívnymi a emocionálnymi schopnosťami uchádzačov o zamestnanie a ich úrovňou zvládania požiadaviek zamestnávateľov.


Projekty a poradenská činnosť

Poradenský projekt občianskeho združenia MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti s názvom "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii" (trvanie projektu: 01/2020 - 12/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312041V753 - bližšie informácie na internetovej stránke https://www.martino-irs.sk/diskriminacia/

Poradenský projekt spoločnosti TALIS, s.r.o. s názvom "TALIS s.r.o. pomáha v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" (trvanie projektu: 04/2020 - 12/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312041V833)

Green mind - green behaviour. The project formulates a new anthropological (green) paradigm. Horizon 2020

Improving expertise in culture (Erasmus +) / KA104 - Mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých

International scientific research project: Pastoral practice, psychology and philosophical-theological-social fragments in the light of the 21sk century / Participating institutions: College of Applied Psychology in Terezin (Czec Republik) & Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard (S.H.A.K), in Malaga (Spain)


Odborná publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen) / Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. - ISBN 978-1-716-21192-8.


 • [o3] 2021 Model Integrity kritického a morálneho usudzovania ako stimulácia k intelektuálnym cnostiam mysliteľa / Martina Kosturková. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 703-715.

 • [o3] 2021 Variability of the Phenomenon of Love in the Perspective of Sociological-psychological Perception / Patrik Maturkanič & Jaroslav Zeman. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 735-742.

 • [o5] 2021 Diana Jiřištová: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 781-782.
 • [o5] 2021 Daniel Dian: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X. - vol. 102, no. 6 (2021), p. 302-305.
 • [o5] 2021 Anton Adam: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Verba theologica. - ISSN 1336-1635. - vol. 20, no. 1 (2021), p. 106-113.
 • [o5] 2021 Martina Mojtová: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Pedagogika Katolicka. - ISSN 1898-3685. - vol. 28, no. 1 (2021), p. 296-297.

.

Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín. Základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-10-2.

 • [o3] 2021 Mužský strach. Kde sú jeho korene a prečo je skrývaný / Juraj Sedláček. Bratislava : Don Bosco. - EAN: 978808074524
 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.
 • [o3] 2021 Psychosocial Aspects of Dying and Mourning in the Time of COVID-19 / Radmila Lorencová.In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.
 • [o3] 2020 Psychoterapie bolesti / Laura Janáčková, Dagmar Škochová, Patrik Maturkanič. In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 637-642.
 • [o5] 2020 Patrik Maturkanič: Ivana Tomanová Čergeťová - Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín (recenzia monografie). In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 671-672.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

God as an Attachment Figure and Psychological Power of Bonding / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. - ISBN 978-1-716-21192-8. - p.271-291.

 • [o3] 2021 Mužský strach. Kde sú jeho korene a prečo je skrývaný / Juraj Sedláček. Bratislava : Don Bosco. - EAN: 9788080745240.
 • [o3] 2021 The Traits of Dark Triad and Employee Career-Value Orientation / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Czech & Slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Proceedings. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš - Olomouc : Palacký University, 2021. - ISBN 978-80-244-5947-9. p. 235-243.
 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692
 • [o3] 2021 Variability of the Phenomenon of Love in the Perspective of Sociological-psychological Perception / Patrik Maturkanič & Jaroslav Zeman. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 735-742.


ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách   

Psychológia práce / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-09-6.

 • [o3] 2021 The Traits of Dark Triad and Employee Career-Value Orientation / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Czech & Slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Proceedings. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš - Olomouc : Palacký University, 2021. - ISBN 978-80-244-5947-9. p. 235-243.
 • [o3] 2021 The Magnitude of human Life in the Horizon of Socio-Transcendental understanding / Patrik Maturkanič. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.
 • [o3] 2021 Spirituality from a Psychological Point of View / Štefan Medzihorský. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.

 • [o5] 2021 Jan Lepeška: Ivana Tomanová Čergeťová - Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín (recenzia monografie). In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 671-672.


ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.

Perfectionism, Prosocial Tendencies and Attachment in Gymgoers and in People with Neurotic Disorder / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 566-578.

 • [o3] 2021 The Magnitude of human Life in the Horizon of Socio-Transcendental understanding / Patrik Maturkanič. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

Vzťahové a interpersonálne špecifiká životnej pohody v súvislosti s pracovným výkonom zamestnancov kontaktných centier / Ivana Tomanová Čergeťová, Lucia Bošiaková. In: Psychologie a její kontexty : odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka. - ISSN 1803-9278. - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 97-112.

 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.

 • [o3] 2020 Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně pandemie koronaviru / Štefan Medzihorský, Michal Svoboda. In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 592-626.


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Spirituality and Irrational Beliefs of Movement Activities in Slovaks and Czechs / Ivana Tomanová Čergeťová, Patrik Maturkanič, Ľubomír Hlad, Yulia Nickolaevna Biryukova, José Garcia Martín. In: Journal of Education Culture and Society Vol. 12, no 2 (2021), p. 539-549. - ISSN 2081-1640 - doi: 10.15503.jecs2021.2.539.549.

 • [o3] 2021 How to Keep University Active during COVID-19 Pandemic: Experience from Slovakia / Martina Pavlíková, Alexander Sirotkin, Roman Králik, Lucia Petrikovičová, José Garcia Martin. In: Sustainability 2021, 13(18), 10350; https://doi.org/10.3390/su131810350.
 • [o3] 2021 Od vita monastica k via cyrillomethodiana. Benediktínske fundamenty cyrilo-metodskej duchovnej cesty medzi Nitrou a Skalkou / Viliam Judák. Konštantínove listy. DOI: 10.17846/CL.2021.14.2

Homo culturalis versus cultura animi / Patrik Maturkanič, Ivana Tomanová Čergeťová, Peter Kondrla, Viktoria Kurilenko, José Garcia Martín. In: Journal of Education Culture and Society No. 2_2021, p. 51-58. - doi: 10.15503.jecs2021.2.51.58.

 • [o3] 2021 How to Keep University Active during COVID-19 Pandemic: Experience from Slovakia / Martina Pavlíková, Alexander Sirotkin, Roman Králik, Lucia Petrikovičová, José Garcia Martin. In: Sustainability 2021, 13(18), 10350; https://doi.org/10.3390/su131810350.
 • [o3] 2021 Od vita monastica k via cyrillomethodiana. Benediktínske fundamenty cyrilo-metodskej duchovnej cesty medzi Nitrou a Skalkou / Viliam Judák. Konštantínove listy. DOI: 10.17846/CL.2021.14.2


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

The Traits of Dark Triad and Employee Career-Value Orientation / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Czech & Slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Proceedings. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš - Olomouc : Palacký University, 2021. - ISBN 978-80-244-5947-9. p. 235-243.

Job Satisfaction and Personality Characteristics in Connection with the Change of Body Constitution / Klaudia Kubalová, Ivana Toman Čergeťová. In: Work and Organizational Psychology 2019 - 18th international conference proceedings / Jakub Procházka, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík (eds.) - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-210-9488-8. - s. 127-136. 

Terapia vzťahovej traumy športom / Ivana Tomanová Čergeťová, Andrej Holík. In: Scientia Movens 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 7. března 2017 / editoři: Jiří Suchý a kolektiv. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2017. - ISBN 978-80-87647-35-6. - s. 400-407.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. (Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ). In: Studentské psychologické dny - VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, s. 29.

 • [o3] 2021 Mužský strach. Kde sú jeho korene a prečo je skrývaný / Juraj Sedláček. Bratislava : Don Bosco. - EAN: 9788080745240.
 • [o3] 2021 How to Rewrite Emotional Memory? The Deficit in Terms of Paternal Bond and New Phenomena of the Current Paternity Crisis as Predictors of Inner Uncertainty and Contraindications of the Son's Growth at the End of Adolescence and Young Adulthood / Juraj Sedláček. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Rola psychológa v trestnom konaní spojená s obeťami trestných činov na SLovensku - správa z praxe / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár & Ladislav Lovaš - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 414-422.

Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 92-104.

Očakávania zamestnancov od nových kolegov - hodnotenie dôležitosti kompetencií a postoj k absolventom / Ivana Toman Čergeťová. In: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferenciekonanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, 2018. - ISBN 978-80-89453-41-2. - s. 106-115.

 • [o3] 2021 God as an Attachment Figure and Psychological Power of Bonding / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

Jazyk anatómie tela ako komunikačný nástroj obetí sexuálnych trestných činov / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Zmeny a trendy v medziľudskej komunikácii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava : Klub absolventov (ALUMNI) VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 02.12.2017. Vydavateľstvo Ivona Matúšoová, Trnava, 2017. - ISBN 978-80-89413-86-7. - s. 148-156.

Typológia zamestnancov call centier na základe vzťahových a osobnostných charakteristík / Ivana Toman Čergeťová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 29.11.2017.

Emočná anatómia tela v pracovnej psychológii / Ivana Toman Čergeťová. In: 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017) - Trnava : Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 25.10.2017.

Súvislosť vzťahových porúch a procesu socializácie so zaťažením jedinca v individuálnych športoch alebo ako podporiť zvládanie záťaže u športovcov so vzťahovou poruchou (?) / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 308-319.

Význam vzťahových a interpersonálnych stanovísk medzi trénerom a jeho zverencom na podporu motivácie v individuálnom športe / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 298-307.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová. In: Profesionálna rodina [elektronický zdroj] / Milan Hejdiš, Antonín Kozoň, Miroslav Paľun (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-03-9. - CD-ROM; S. 135-141.

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Psychologica XL : [zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave] / ed. Daniela Čechová. - Bratislava : Stimul, 2010. - ISBN 978-80-89236-93-0. - S. 659-667.

 • [o3] 2021 The Language of Space and the Consequences of Globalization: Losing Space and Our Housing / Jiří Kučírek. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Horňáček, K.: Zborník z 8.slovenskej hipoterapeutickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 18. - 19. 09.2009. Bratislava : Slovenská hipoterapeutická asociácia.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Študentské psychologické dni 2007 [elektronický zdroj] : 8. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore psychológia / Študenstské psychologické dni 2007 Konferencia. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. - CD-ROM; 36 s.

 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Povolanie profesionálny vodič v kontexte kognitívneho výkonu, agresívneho správania a tendencie riskovať / Ivana Tomanová Čergeťová, Michaela Jánošová. In: Psychologie práce a organizace 2021. Sborník abstraktů. 13. -14. 5. 2021. / Martin Seitl, Lucie Viktorová. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. - S. 44.

Rysy temnej triády a kariérno-hodnotová orientácia zamestnanca / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Bulletin abstraktu PhD existence 11 "Jedeme dál ..." : Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. - S. 41.

Pracovní spokojenost a osobnostní charakteristiky v souvislosti se změnou tělesné konstitutce / Klaudia Kubalová, Ivana Toman Čergeťová. In: 18. mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2019 : Sborník abstrakt / Jakub Procházka, Tomáš Krato, Martin Vaculík. - Brno : Masarykova univerzita, 2019 : 18. mezinárodní konference Psychologie organizace a práce 22. - 23. května 2019, Brno, Česká republika. - S. 42.

Networking a sociálny šport v boji za zdravý životný štýl / Ivana Tomanová Čergeťová, Andrej Holík. In: PhD existence 7 : psychologie v době internetu : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : bulletin abstraktů / Eva Maierová et al. (eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. - ISBN 978-80-244-5094-0. - S. 41.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Studentské psychologické dny : Brno 26.-27.4.2007 : VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací : sborník abstraktů / [uspoř. Aleš Neusar]. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 13-15.


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Rola psychológa v trestnom konaní / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018. Zborník abstraktov z konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-607-7.

Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018. Zborník abstraktov z konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-607-7.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová., 2011. In: Profesionálna rodina : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Antonín Kozoň, Milan Hejdiš (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-00-8. - S. 23.

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. = Personality in the Context of Cognition, Emotionality and Motivation II. : kniha abstraktov : medzinárodná konferencia, 26.-27. november 2009, Bratislava / [zost. Daniela Čechová et al.]. - Bratislava : Stimul, 2009. - ISBN 978-80-89236-69-5. - S. 52-53.

 • [o3] 2021 Spiritual Aspects of Social Work - Social Work as a Profession or Mission? / Silvia Morávková, Veronika Šimonová. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Zborník z 2. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia / Milica Danková, Zuzana Thullnerová (zost.). - Bratislava : Centrum pre filantropiu, 2008. - S. 50-54.


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysle / Ivana Tomanová Čergeťová [záverečná práca]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2021.

Vzťahové a interpersonálne charakteristiky zamestnancov kontaktných centier v súvislosti s pracovným výkonom, pracovnou spokojnosťou a životnou pohodou / Ivana Tomanová Čergeťová [dizertačná práca]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017.Členstvá v redakčnej rade a recenzent:


Témy vedecko-výskumnej činnosti:

 • Vzťahové a interpersonálne charakteristiky zamestnancov kontaktných centier v súvislosti s pracovným výkonom, pracovnou spokojnosťou a životnou pohodou
 • Súvislosť vzťahovej väzby s perfekcionizmom a syndrómom vyhorenia
 • Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií
 • Zmena vzťahovej väzby počas života človeka 

Plánované a ponúkané oblasti výskumu:

 • Úloha implicitných teórií schopností pri zvyšovaní výkonovej motivácie
 • Manažérske štýly riadenia ľudí so športovou osobnou históriou
 • Pracovná spokojnosť a kvalita života ľudí s trvalým zamestnaním a freelancerov
 • Predikčná validita nástrojov hodnotenia pracovníkov
 • Reputácia a budovanie vlastnej identity v zamestnaní
 • Vnímanie vlastného tela ako súčasť budovania pracovnej identity
 • Zovňajšok a atraktivita ako prostriedok k dosahovaniu sociálnej akceptácie a prestíže v práci
 • Anatómia tela ako prejav emočného vývinu človeka - možnosti diagnostiky a rozvoja v zamestnaní
 • Zavádzanie zmien v podniku z hľadiska personálneho manažmentu
 • Rozvoj vzdelávacej koncepcie podniku v praxi
 • Význam zvierat pre psychický vývin dieťaťa
 • Telesné zmeny a ich význam vo vývine človeka - charakteristiky jednotlivých období a/alebo súvislosti s prežívaním špecifických životných situácií
 • Sociálna hodnota telesnej atraktivity v jednotlivých obdobiach vývinu človeka
 • Vnímanie vlastného sebaobrazu a jeho budovanie
 • Vývojová kineziológia a zrenie motorického systému ako súčasť vývinovej psychológie
 • Súvislosť psychického vývinu s posturálne lokomočnými vzormi
 • Lokomócia a význam pohybu v telesnom a psychickom vývine človeka

Vedenie a oponovanie záverečných prác:

Anatómia tela ako prejav emočného vývinu človeka - možnosti diagnostiky a rozvoja v zamestnaní / Klaudia Kubalová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.

Kariérne kotvy zamestnancov na trvalý pracovný pomer a freelancerov / Miroslav Vereb ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.

Návrh na zavádzanie zmien v podniku z hľadiska personálneho manažmentu / Romana Janigová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.

Osobnostné charakteristiky zamestnancov v súvislosti s ich výkonom práce / Katarína Potkanová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.

Podpora behaviorálneho výberového procesu manažérov formou manažérskych kompetencií vo firme / Mária Rusková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.

Povolanie profesionálny vodič v kontexte agresívneho správania a tendencie riskovať / Michaela Jánošová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.

Prispôsobivosť a miera prokrastinácie v kontexte životnej spokojnosti trvale zamestnaných osôb a freelancerov / Adela Kubíková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.

Psychologické vlastnosti tvorivého myslenia adolescentov s humanitným a technickým profilom vzdelávania / Viktoryia Jurjevna Karchynskaya ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.

Rozdiely v riešení konfliktov na pracovisku z pohľadu osobnostnej charakteristiky / Aleš Daubner ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.

Stravovacie správanie, citlivosť na odmenu, citlivosť na trest a sebakontrola ako prediktory indexu telesnej hmoty / Stanislava Strelková ; školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.

Vzťah medzi črtami temnej triády a kariérno-hodnotovou orientáciou / Mária Kubíková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Trnava, 2019.

Vzťahová väzba v kontexte pracovného prostredia / Dominika Čunderlíková ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2019.

Zovňajšok a atraktivita ako prostriedok k dosahovaniu sociálnej akceptácie a prestíže v práci / Zita Lenártová ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Tomanová Čergeťová. - Banská Bystrica, 2018.


Extraverzia a narcizmus ako osobnostné predpoklady internetových vzťahov / Petra Gajdlanová ; vedúci práce/školiteľ: Jana Vindišová. - Trnava, 2018.

Morálne aspekty školského šikanovania u adolescentov / Diana Šimlingerová ; vedúci práce: Mária Dědová. - Trnava, 2018.

Motivácia k výkonu v súvislosti so syndrómom vyhorenia a syndrómom nudy / Eva Manišová ; vedúci práce: Mário Schwarz. - Trnava, 2018.

Koučing ako prostriedok rozvoja líderstva a potenciálu pracovníkov podniku / Erika Mojžitová ; vedúci práce: Ema Benka. - Banská Bystrica, 2019.

Mediačné kompetencie vedúcich pracovníkov v kontexte riešenia konfliktov / Jana Hrebíková ; vedúci práce/školiteľ: Denisa Šukolová, Banská Bystrica, 2019.

Osobnostné faktory a zvládanie záťaže u študentov / Frederika Gyárfásová ; vedúci práce/školiteľ: Linda Katona. - Trnava, 2018.

Osobnosť ako prediktor úrovne spokojnosti s pracovným prostredím typu "open-space"/ Alexandra Veľká ; vedúci práce/školiteľ: Denisa Šukolová, Banská Bystrica, 2019.

Osobnosť a motivácia k práci v biodromálnom vývine / Ján Rácheľ ; vedúci práce/školiteľ: Ivana Gallová, Banská Bystrica, 2018.

Perfekcionizmus, body image a stravovacie návyky u mladých žien / Kristína Klučiarová ; vedúci bakalárskej práce: Jana Vindišová. - Trnava, 2018.

Prosociálne správanie u žiakov v súvislosti s vekom, pohlavím a školským prostredím / Andrea Odorčáková ; vedúci práce: Peter Žitný. - Trnava, 2018.

Prosociálnosť a psychická odolnosť v ošetrovateľstve / Monika Uhelová ; vedúci práce/školiteľ: Andrej Gallo, Banská Bystrica, 2018.

Psychická záťaž, stratégie zvládania a osobnosť profesionálnych vojakov vo vzťahu k syndrómu vyhorenia / Anna Jančová ; vedúci práce/školiteľ: Mário Schwarz. - Trnava, 2018.

Súvislosť užívania hormonálnej antikoncepcie so sebahodnotením, žiarlivosťou a životnou spokojnosťou žien / Jana Kotúľová ; vedúci práce: Mária Dědová. - Trnava, 2018.

Teoretické princípy koučingu vychádzajúce z poznatkov neurovedy / Lucia Kandráčová ; školiteľ: Mária Dědová. - Trnava, 2018.

Vyrovnávanie sa so stratou dieťaťa v prenatálnom období v súvislosti s odpustením / Dominika Van Asperen ; vedúci práce/školiteľ: Lucia Martinčeková. - Trnava, 2018.

Zmysel práce u white-collar a blue-collar zamestnancov / Sláva Račeková ; vedúci bakalárskej práce: Eva Naništová. - Trnava, 2018.