Cenník

Individuálne rozvojové poradenstvo (45 min.)

možná zľava pri predplatení viacerých hodín

60€

Kariérne poradenstvo (45 min.)

možná zľava pri využití diagnostických služieb

60€

Individuálny mentálny koučing (60 min.)

možná zľava pri predplatení viacerých hodín

80€

Diagnostické vyšetrenie (60 min.)

základné diagnostické vyšetrenie - mentálne a fyzické 


(diagnostické oblasti: zdravý životný štýl a pohyb - FMS, DNS, SM system, psychohygiena a mentálna diagnostika, kariérna a rozvojová diagnostika - Hogan Assessments, tímová diagnostika) 

80€

Skupinové služby a aktivity

(cena na vyžiadanie) 


in- / outdoor pohybové aktivity, teambuilding, zdravý životný štýl, psychohygiena, prevencia pred vyhorením, budovanie tímov s pomocou "The Rocket Model", zvládanie záťaže, autogénny tréning, školenia a workshopy, vzdelávanie soft- / hard-skills

- €