O mne

Pracujem ako kouč a poradenský psychológ v jednej osobe. Snažím sa inšpirovať ľudí v nachádzaní vlastných snov a napĺňaní vlastných potrieb.

Vyštudovala som magisterské a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. Rigoróznu skúšku som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore Psychológia. Rovnako som absolvovala nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) na Paneurópskej vysokej škole.

Moje vzdelanie si priebežne dopĺňam v rôznych oblastiach - vzdelávanie dospelých, kariérne poradenstvo, mentálny koučingpohybová a na telo zameraná terapia, diagnostika pohybových vývinových vzorov, projektové a procesné riadenie, hipoterapia, Montessori pedagogika a liečebná pedagogika, mentoring a oblasť športu a kondičného trénerstva. Niekoľko rokov som pôsobila v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako manažér v oblasti starostlivosti o zákazníkov a zákaznícke služby.

V roku 2016 som sa po mnohých rokoch vrátila k aktívnej športovej činnosti a začala opäť profesionálne koučovať a mentorovať ľudí, ktorí rovnako ako ja, chcú zmeniť vlastný život. Pracujem s ľuďmi s nadváhou, psychosomatickými komplikáciami, radím v oblasti kariéry a osobného rozvoja. Pomáham ostatným transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života. Mojím profesným zameraním v oblasti vedy a výskumu je problematika pracovnej psychológie, pohybu, športu, vzťahovej väzby a porúch príjmu potravy.

V mojom súkromnom živote sa venujem tenisu, kondičnému tréningu a fitnes. Obľubujem históriu, pedagogiku, psychológiu a hipoterapiu.


Vzdelanie a kvalifikácia

 • nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) - Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • vysokoškolské štúdium III. stupňa (PhD.) - odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce (Trnavská univerzita v Trnave)
 • vysokoškolské štúdium posgraduálne (PhDr.) - odbor: Psychológia (Prešovská univerzita v Prešove)
 • vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.) - odbor: Psychológia (Trnavská univerzita v Trnave)


Rozvojové vzdelanie a koučing

 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model - Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Navigácia v povolaní s Thomasom Dienerom (Inštitút procesorientovanej psychoterapie)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)
 • Staffhacking - nový pohľad na people management (FLOWY)
 • Smart Calls (FLOWY)
 • HR Copywriting (Oliver Jakubik)

Doplňujúce pedagogické a psychoterapeutické vzdelanie

 • Terapia zameraná na telo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo v Prahe) / prebiehajúci výcvik
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave)
 • Montessori - pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)

Vzdelanie v oblasti športu a rehabilitácie

 • Dynamic Neuromuscular Stabilization / DNS pre športovcov (Rehabilitation Prague School) - koncept podla Dr. Kolářa založený na vývinovej kineziológii
 • Functional Movement Screening (FMS)
 • Hipoterapia - integrovaný kurz (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (EfectFit)
 • Mobilita & Stabilita | Funkčný strečing (IQ Pohyb)

Procesné a projektové riadenie

 • Design Thinking a kreatívne riešenie problémov ako kľúčové prvky modelu CAF 2020
 • Tímová práca ako základ pri zavádzaní manažérstva kvality alebo zmien
 • Six Sigma Green Belt (FBE Bratislava)
 • Agile & Scrum | Product Ownership | Scrum Mastership (ScrumDesk)
 • Statistical Process Control (FBE Bratislava) - štatistické metódy riadenia procesov
 • Business Process Improvement in Services (FBE Bratislava) - zlepšovanie procesov finančných a administratívnych služieb
 • The internal auditor for the integrated management system according to EN ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 (TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.)
 • Change Management (Capability - Integrated Consulting Group)
 • PRINCE2 (Omnicon, s.r.o.)
 • Tvorba projektov na čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie (Vzdelávanie Don Bosca)