O mne

Pracujem ako mentálny kouč a športový psychológ v jednej osobe. Snažím sa inšpirovať ľudí v nachádzaní vlastných snov a napĺňaní vlastných potrieb.

Vyštudovala som magisterské a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. Rigoróznu skúšku som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore Psychológia. 

Moje vzdelanie si priebežne dopĺňam v rôznych oblastiach - vzdelávanie dospelých, kariérne poradenstvo, mentálny koučingpohybová terapia, diagnostika pohybových vývinových vzorov, projektové a procesné riadenie, hipoterapia, Montessori pedagogika a liečená pedagogika, mentoring a oblasť športu a kondičného trénerstva. Niekoľko rokov som pôsobila v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako manažér v oblasti starostlivosti o zákazníkov a zákazníckych služieb.

V roku 2016 som sa po mnohých rokoch vrátila k aktívnej športovej činnosti a začala opäť profesionálne koučovať a mentorovať ľudí, ktorí rovnako ako ja, chcú zmeniť vlastný život. Pracujem s ľuďmi s nadváhou, ktorí chcú zmeniť svoj život. Radím v oblasti kariéry a osobného rozvoja. Pomáham ostatným transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života. Mojím profesným zameraním v oblasti vedy a výskumu je problematika pracovnej psychológie, pohybu, športu, vzťahovej väzby a porúch príjmu potravy.

V mojom súkromnom živote sa venujem tenisu, kondičnému tréningu a fitnes. Obľubujem históriu, pedagogiku, psychológiu a hipoterapiu.


Vzdelanie a kvalifikácia

 • vysokoškolské štúdium III. stupňa (PhD.) - odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce (Trnavská univerzita v Trnave)
 • vysokoškolské štúdium posgraduálne (PhDr.) - odbor: Psychológia (Prešovská univerzita v Prešove)
 • vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.) - odbor: Psychológia (Trnavská univerzita v Trnave)


Doplňujúce vzdelanie

 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model - Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization / DNS pre športovcov (Rehabilitation Prague School)
 • Functional Movement Screening (FMS)
 • Montessori - pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Hipoterapia (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)
 • Six Sigma Green Belt & Statistical Process Control (FBE Bratislava)
 • Agile & Scrum | Product Ownership | Scrum Mastership (ScrumDesk)
 • Change Management (Capability - Integrated Consulting Group)
 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (EfectFit)
 • Mobilita & Stabilita | Funkčný strečing (IQ Pohyb)