REZERVUJ SI ONLINE diskriminačné poradenstvo / krízové poradenstvo

Diskriminačné poradenstvo (55 min.) zdarma | Poradenstvo je určené pre osoby na trhu práce, ktoré trpia diskrimináciou alebo sa chcú dozvedieť viac o prevencii a eliminácii voči diskriminácii. Podmienkou vstupu do tohto typu poradenstva a registrácia do projektu "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii" financovaného z prostriedkov EÚ (registráciu realizujte na nasledovnom linku Karta účastníka).

Krízové poradenstvo (55 min.) zdarma | Poradenstvo je určené pre osoby, ktoré majú záujem riešiť problémy týkajúce sa súčasnej mimoriadnej vojnovej situácie.