Moje aktivity a služby ...
Zameranie mojich aktivít je viazané na 3 kľúčové oblasti môjho vzdelania a praxe - psychológia, direct marketing a performance management. Vo svojej práci podporujem a venujem sa projektom, ktoré majú zmysel a rozvíjajú súčasnú spoločnosť pozitívnym smerom.

pohybová terapia a psychické zdravie 

myšlienka rozvoja psychického zdravia pomocou pohybu a hudby je základom posilňovania sebaregulácie a rozvoja motivácie

mentálny koučing a kariérne poradenstvo

učime sa celý život a zdieľame myšlienku, že investíciu do vzdelávania a osobného rozvoja nikomu z nás nikdy nikto nevezme 

prevencia diskriminácie a diagnostika

analýza pracovného prostredia, pracovných nástrojov a skupinovej dynamiky napomáha k rozvoju organizácií 

direct marketing a networking

využivanie marketingu k rozvoju potenciálu služieb a mapovania kapacít výkonnosti s efektívnym zobrazovaním výsledkov

lean six sigma a manažment procesov

zlepšovanie produktivity a kvality služieb vychádza z dokonalého poznania požiadaviek a očakávani klientov bez chýb a úzkych miest

recruitment 

a HR marketing

pomáhame pri nábore a získavaní pracovníkov, ktorý má svoje korene v správnom HR marketingu, budovani brandu a identifikovaní talentov

Moje služby poskytujem pod záštitou komerčnej spoločnosti MMT Consulting, s.r.o.. ktorú som založila v roku 2010 ako rodinnú poradenskú, konzultačnú a vzdelávaciu firmu s cieľom podnikania v oblastiach, ktorým sa odborne a profesne venujem.  

Tvoríme spoločne komunity ...

Okrem komerčnej činnosti sa venujem aj komunitnej činnosti v spolupráci s dvoma mimovládnymi organizáciami - občianskymi združeniami MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti (založené v roku 2007) a myJUMP.sk (založené v roku 2019)

Občianske združenie MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti za zaoberá poskytovaním poradenských služieb. Poradenstvo prebieha so zameraním na prevenciu a elimináciu diskriminácie na trhu práce a k podpore osôb z psychologického a terapeutického hľadiska. Okrem toho sa zaoberá kariérnym poradenstvom, koučingom, motivačným poradenstvo a poradenstvu budovania tímov.

Občianske združenie myJUMP.sk sa zaoberá mentálnym koučingom, pohybovou terapiou, psychologickou diagnostikou a činnosťou v športe, či už formou podpory voľnočasových aktivít alebo realizáciou poradenstva v oblasti marketingu a rozvoja brandu. Cieľovou skupinou sú najmä rodiny, deti, osoby trpiace obezitou, záujemcovia o pohybovú terapiu, znižovanie depresie a iných negatívnych javov spoločnosti. 

... a najviac populárne ...

Medzi najpopulárnejšie produkty, ktoré sú dostupné na trhu, sú najmä workshopy v oblasti HR marketingu s názvom HR WORDING alebo Chceš kreatívne inzerovať (?) a voľné pokračovanie HR PICTURING alebo Ako tvoriť atraktívnu HR inzerciu obrázkami (?). Tieto kurzy vznikli z mojich skúsenosti v internom a externom recruitmente, obsahuje mnoho praktických ukážok a taktiež rád z praxe.

  • Cieľom tréningu HR WORDING je získať praktické skúsenosti pri tvorbe verbálnej alebo vizuálnej inzercie za pomoci psychologických fenoménov ľudského myslenia. Naučíš sa vnímať slová iným spôsobom a vzájomne ich prepájať s obrazovými ukážkami. Zistíš mieru svojej kreativity a zároveň sa naučíš ako podporovať jej rozvoj pri tvorbe inzerátu. Prilákanie nových zamestnancov už nie je iba o strohom vypísaní benefitov a popise pracovného miesta. Správny inzerát je umenie marketingu a behaviorálnej psychológie.
  • HR PICTURING: Poď frčať s obrázkam na sociálnych sieťach. Myslíš si, že potrebuješ marketingový tím k aktraktívnej inzercii? Ako jednoducho pracovať s obrázkami? Čo sa dá využiť pri tvorbe inzercie okrem slov? Cieľom tréningu je získať praktické skúsenosti pri tvorbe vizuálnej inzercie najmä na sociálnych sieťach a webových portáloch za pomoci psychologických fenoménov ľudského myslenia. Kurz je voľným pokračovaním kurzu HR WORDING. Naučíš sa vnímať obrázky a grafiky iným spôsobom a vzájomne ich prepájať so slovami. Zistíš ako zvýšiť atraktivitu inzerátu. Prilákanie nových zamestnancov už nie je iba o strohom vypísaní benefitov a popise pracovného miesta. Správny inzerát je umenie marketingu a behaviorálnej psychológie.

Ďalším obľúbeným produktom MY BODY / MOJE TELO je poradenstvo v oblasti pohybovej terapie a terapie tela. Skupinové terapeutické stretnutia sú platformou pre ľudí, ktorí majú záujem pracovať so svojím telom. 

Základom kurzu je spoznať základné relaxačné metódy, biodynamické cvičenia a mentálne cvičenia podporujúce nezdolnosť a pomáhajúce prekonávanie blokov a psychických bariér. Skupinové stretnutia sa realizujú v dvoch skupinách - pre začiatočníkov a pokročilých v pravidelných 2-týždňových intervaloch. 

Cvičenie je určené pre osoby so záujmom o prácu s telom, nadváhou a obezitou, s fyzickými a somatickými ťažkosťami, psychológov, študentovi psychológie, širokú verejnosť. 

... prihlás sa pohodlne online !

Všetky aktuálne aktivity a termíny k nim sú dostupné na platforme www.workshop.sk, na ktorej sa môžeš kedykoľvek prihlásiť a tým si pohodlne zabezpečiť účasť na seminároch, školeniach, konferenciách či workshopoch. 

alebo si rezervuj osobné stretnutie formou online