MENTÁLNY KOUČ | PSYCHOLÓG

Inšpiruj ľudí k životným zmenám ...

Pomáham ľuďom, ktorí hľadajú podporu a pomoc. Radím ako sa vysporiadať so životnými ťažkosťami alebo ako ľahšie vstupovať na trh práce. Stretnutie so mnou môže mať pre vás význam, ak ste sa ocitli v zložitej životnej alebo pracovnej situácii, snažíte sa o zmenu vo vašom živote alebo chcete rozvíjať svoj osobný potenciál. 

 Pracujem s ľuďmi s pracovnými a vzťahovými problémami, s nadváhou, psychosomatickými komplikáciami, či s ľuďmi podnecujúcimi vlastný osobnostný rozvoj. Vzdelávam a radím v oblasti kariéry a riadenia výkonnosti. Pomáham ľuďom transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života.

Terapiu a poradenstvo realizujem s klientmi z pohodlia domova. Jednoduchšie a bez predsudkov. Vyskúšajte terapiu cez videohovor a rezervujte si stretnutie.   


Výskumy preukazujú, že online terapia je rovnako efektívna ako osobné sedenie.

Podľa zrealizovaných štúdií je online psychologické poradenstvo porovnateľne účinné ako osobné sedenie a klienti pozívne hodnotia jeho praktický a efektívny spôsob poskytovania. Ekonomicky je online poradenstvo pre klienta výhodnejšie. Počas jeho realizácie klient prežíva väčšiu istotu.


Vo svojej práci spájam prvky pohybovej terapie, procesnej terapie a koučingu. Vďaka telesnej schéme a pohybovým vzorom sa snažím identifikovať emočnú a osobnostnú stránku klienta. Hľadám možnosti prepájania zmyslových kanálov s psychikou človeka. 

Spoločne s klientom sa snažíme objavovať sekundárne procesy, ktoré nás postupne vedú k úspešnému cieľu. Pohybové cvičenia a mentálny tréning spoločne s terapiou pomáhajú zlepšovať všímavosť voči vlastnému telu. Pracujeme s dýchaním, emočnou anatómiou a nevedomými psychickými procesmi klienta.